Waar staan wij voor?

We werken en leren in een prettige en veilige omgeving. Een goede basis voor goede prestaties. We willen handelingsgericht werken met oog voor goede prestaties. We helpen de kinderen zelfstandig te worden, door ze mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling We denken in mogelijkheden en kansen, we gaan uit van wat een kind (al) kan. Er is niet alleen aandacht voor de kennisontwikkeling. Het sociaal-emotioneel leren is minstens zo belangrijk. De Winde is een PAD school! Betrokkenheid en welbevinden van kinderen zijn erg belangrijk. We werken efficiënt: tijdens de les van de vakleerkracht werkt de leerkracht ondersteunend voor een andere groep. De ontwikkeling en de vorderingen van kinderen op leer- én emotioneel gebied houden wij bij met een leerlingvolgsysteem. We hanteren nieuwe lesmethoden waaraan we werken met de nieuwste en bewezen goede didactische inzichten. In alle groepen gebruiken we traditionele én moderne middelen; naast de schoolboeken zijn er notebooks, tablets en Ipads. Op obs de Winde is veel aandacht voor cultuur. De bibliotheek, museumbezoek, theatervoorstelling, kunstlessen. Ieder jaar weer zijn er wel nieuwe activiteiten. Er is een prima leerlingenzorg. Kinderen kunnen zowel binnen als buiten de klas extra begeleid worden: extra uitleg, hulp of deelname aan een Plusklas. De medewerkers zijn goede collega’s: betrokken op de kinderen en elkaar, gemotiveerd, gedreven. We zien onderwijs en opvoeden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. De resultaten van de school zijn goed. Op het voortgezet onderwijs doen onze leerlingen het prima! Goede en open contacten tussen ouders en school vinden we heel belangrijk. We willen laagdrempelig zijn.Goede communicatie is heel belangrijk. O.a met oudergesprekken op maat, deze website, een wekelijkse digitale nieuwsbrief en een ouderportaal. We vinden we het fijn als ouders meehelpen en meedenken. Dat toont wederzijdse betrokkenheid! Obs de Winde werkt nauw samen met o.a. de schoolarts, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, de bibliotheek,  Cultura, Atelier van Katoen en maatschappelijk werk We zijn heel trots op onze kinderen!

Afspraak maken

Ieder kind is uniek. Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Niet in hoe ze eruit zien en niet in wat ze kunnen en/of willen. Daarom moet er voor ieder kind aandacht zijn en moet ieder kind ook gevolgd worden in zijn of haar ontwikkeling. Dat doe je als groepsleerkracht samen met de ouders. Ouders nemen een belangrijke plaats in op onze school. Bij de downloads staat onze schoolgids met nog veel meer informatie over de school. De beste indruk van onze school krijgt u door er zelf een kijkje te komen nemen.

Schooltijden

Onze schooltijden zijn: ‘s ochtends van 08.30 tot 12.00 uur en ‘s middags van 13.15 tot 15.00 uur. Op woensdag eindigt de dag om 12.00 uur. We willen graag optimaal gebruik kunnen maken van de onderwijstijd. Dus ook op tijd beginnen! Wilt u er daarom voor zorgen dat uw kind op tijd in de klas kan zijn? De leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur en 13.05 uur (als de overblijfkinderen weer binnen zijn) naar de klas. De ouders hebben dan de gelegenheid hun kind in de de klas te brengen en om afscheid te nemen. Om 8.30 uur en om 13.15 uur beginnen de lessen. De ouders hebben de school dan verlaten. Na lestijd worden de kinderen buiten gebracht door de leerkrachten. Bij de kleuters letten we goed op een persoonlijke overdracht aan de ouders/verzorgers. Overblijfkinderen Overblijvende leerlingen worden kort voor 13.05 uur naar de klas gebracht. De grotere overblijfkinderen gaan zelfstandig naar de klas. Pas als de overblijvers binnen zijn, is het plein toegankelijk voor kinderen en ouders. Dat voorkomt verwarring tijdens het overblijven.

Vakanties

Meivakantie
begint op 30-04-2018 eindigt op 11-05-2018
Zomervakantie
begint op 13-07-2018 eindigt op 27-08-2018
Vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
begint op: 22-10-2018
eindigt op: 26-10-2018
 Kerstvakantie
begint op: 24-12-2018 eindigt op: 04-01-2019
Voorjaarsvakantie
begint op: 25-02-2019 eindigt op: 01-03-2019  
Goede Vrijdag + Tweede Paasdag
begint op: 19-04-2019 eindigt op: 22-04-2019  
Meivakantie
begint op: 30-04-2019 eindigt op: 04-05-2019 Zomervakantie
begint op: 21-07-2019
eindigt op: vr 30-08-2019

Vrije dagen

Koningsdag
begint op: vr 27-04-2018
eindigt op: vr 27-04-2018
Studiedag alle leerlingen vrij
begint op: vr 18-05-2018 eindigt op: vr 18-05-2018
Pinksteren
begint op: ma 21-05-2018 eindigt op: ma 21-05-2018
Overblijven
Het overblijven op uw school wordt verzorgd door Kinderstralen, Lunchen op school. Voor meer informatie en om uw kind(eren) in te schrijven klikt u hier.