Schoolgids 2020-2021

Schoolplan

Machtiging incasso

Lunchen op school

Protocol goed gedrag

Protocol medicijnverstrekking addendum

Protocol medicijnverstrekking

Klachtenregeling bijlage

Klachtenregeling

Gegevensverwerking

Verbeterplan 2018

Overstap van PO naar VO de Winde

Aanvraag verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

Dyslexie checklist

Dyslexie protocol

Herstelonderzoek

Leerplicht folder – Engels

Leerplicht folder – Arabisch

JGZ Factsheet

Kwaliteitswerk Huiswerk