Schoolgids 2020-2021

Schoolplan

Kwaliteitswerk Huiswerk

Machtiging incasso

Protocol goed gedrag

Protocol medicijnverstrekking addendum

Protocol medicijnverstrekking

Klachtenregeling bijlage

Klachtenregeling

Gegevensverwerking

JGZ Factsheet

Overstap van PO naar VO de Winde

Aanvraag verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

Schoolveiligheidsplan

Leerplicht folder – Arabisch

Dyslexie checklist

Dyslexie protocol

Herstelonderzoek

Leerplicht folder – Engels